ระบบ REUSE น้ำ รีไซเคิลน้ำ

รับออกแบบ นำน้ำเสียนำกลับมารียูส หรือรีไซเคิล กลับมาใช้ใหม่ คือการนำนำ้เสียจากโรงงานหรือหน่วยงานต่าง ที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน ซึ่งเป็นการลดการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชน ตามข้อกฎหมายกำหนด ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยลูกค้าที่สนใจสามารถปรึกษากับทางบริษัทได้โดยตรง

Visitors: 88,578