เครื่องกวาดตะกอน(Sludge Scraper)

เครื่องกวาดตะกอน(Sludge Scarper)

SEGAWATER รับออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องกวาดตะกอน(Sludge Scarper) สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย ทุกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

การกวาดตะกอนน้ำเสีย โดยการกวาดตะกอนน้ำเสียกำจัดพวกสารต่างๆ ที่ลอยขึ้นมาจากน้ำเสีย เช่นพวกสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสีย และพวกไขมัน หลักการก็คือมอเตอร์จะทำการหมุนแขนกวาด ไปรอบๆถังตกตะกอน ไปรอบผิวน้ำของถังตกตะกอน ไปสู่ท่อน้ำทิ้งที่จะนำไปกำจัดต่อไป ซึ่งการกวาดจะทำการกวาดโดยใช้มอเตอร์ทดเกียร์รอบช้า การกวาดจะเป็นไปอย่างช้ามาก เพื่อไม่ให้มีการแตกตัวของตะกอนและไขมัน โดยไม่ปล่อยช่องว่างรอบถังให้เกิดขึ้น 

ตัวถังตกตะกอนอาจเป็นแบบถังกลมหรือแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งตัวกวาดตะกอนจะกวาดไปในแนวยาวของถังนั่นเอง

การออกแบบเครื่องกวาดตะกอน จะขึ้นอยู่กับสภาพของบ่อน้ำเสีย สภาพน้ำสียที่ใช้สำหรับบำบัด สิ่งสกปรกของน้ำ เช่นไขมัน ขนาดของรอบมอเตอร์เกียร์สำหรับขับเพลา เพื่อขับใบกวาดตะกอนไปตามรอบ การเคลือบสารกันสนิมในวัสดุที่สัมผัสน้ำ เช่นเพลา แผ่นยางใบกวาดตะกอนที่มีค่าep สำหรับทนแรงดันสูง เพื่อยืดอายุการใช้งาน และวัสดุที่ใช้ทำชุดกวาดตะกอน มีทั้งวัสดุที่ทำจาก เหล็ก สแตนเลส และวัสดุทนการกัดกร่อน ประเภทComposite

ส่วนประกอบของเครื่องกวาดตะกอน(Sludge Scraper)

Motor Drive

Feed Well

V-Notched Weir

Efluent Launder

Influent

Grated Walkway

Scum Touch

Skimmer Arm

Efluent Touch

Rake Arm

Scraper BLade

Support Columm

Sludge Discharge Pit

Shaft Driven

ขนาดของเครื่องกวาดตะกอน ขึ้นอยู่กับค่าการออกแบบน้ำเสียในถังตกตะกอนน้ำเสีย รวมถึงความสกปรก ของน้ำ และวัสดุส่วนประกอบของเครื่องกวาดตะกอนควรเป็นวัสดุที่ทนความเข้มข้นของน้ำเสียได้ดีและกันสนิม

 ตัวมอเตอร์เกียร์ของเครื่องกวาดตะกอนจะทำการขับเพลา เพื่อหมุนใบกวาดตะกอนสิ่งสกปรกจากน้ำเสียและไขเมันพื่อล้นออก 

ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน(Sludge Scaraper)SEGAWATER ยินดีให้คำปรึกษาในการออกแบบ หรือจะเป็นการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอน เรายินดีเข้าตรวจสภาพหน้างานเพื่อประเมินราคา

ไขมันและสิ่งสกปรกที่ได้จากเครื่องกวาดตะกอน จะถูกปล่อยลงในรางระบายของเสีย เพื่อกำจัดต่อไป

วัสดุที่ใช้สำหรับการกำจัดไขมัน และสิิ่งสกปรกจากเครื่องกวาดตะกอน (Sludge Scraper) นอกจากการใช้วัสดุ Mild Steel ss400 พร้อมเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนแล้ว SEGAWATER ยังสามารถออกแบบวัสดุที่ทนการกัดกร่อน และเกิดสนิมจากน้ำเสียเป็นสแตนเลส และเป็นวัสดุประเภทComposite ซี่งทนการกัดกร่อนและสนิมสำหรับเครื่องกวาดตะกอนได้ถึง100 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าการใช้งานเครื่องกวาดตะกอนยาวนาน

 

 

Visitors: 68,395