สารกรองแก้ว Glass Media Filter

สารกรองแก้ว(Activated Glass Filter Media)

สารกรองแก้วคือ สารกรองน้ำที่มีวัสดุเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีการนำมาผ่านกระบวนการผลิตให้ได้สารกรองน้ำที่มีคุณภาพ บางยี่ห้อผลิตจากการรีไซเคิลแก้ว ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพเทียบเท่าสารกรองธรรมชาติ

ปัจจุบันมีการใช้สารกรองแก้วกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคุณสมบัติอันพิเศษของตัวสารกรอง 

ประโยชน์ข้อดีและคุณสมบัติของสารกรองแก้ว

-ความละเอียดในการกรองมากกว่าสารกรองตะกอนทั่วไปที่มีในท้องตลาด กรองตะกอน ความขุ่นของน้ำได้ค่อนข้างดี รวมถึงมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

-ความละเอียดในการกรองมีความละเอียดได้สูงถึง 1 ไมครอน

-ใช้ในกระบวนการกรองน้ำดื่มได้ดี 

-รายงานเกี่ยวกับเชื้อโรคในน้ำในการใช้การกรองแก้ว โดยตัวสารกรองสามารถต่อต้านแบคทีเรียในน้ำไม่ใช้เชื้อมีการก่อตัวขึ้นในถังกรอง เช่นเดียวกับสารกรองชนิดอื่นๆ

-จากกระบวนการผลิตทำให้สารกรองแก้วบางยี่ห้อ สามารถมีค่าอิออนลบที่สูงทำให้เกิดการฆ่าเชื้อโรคด้วยโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี

-กรองน้ำบาดาลได้ค่อนข้างดี สามารถลดกรองตะกอนในน้ำบาดาลที่มีตะกอนสนิมได้

-ลดกลิ่น ในน้ำได้ดี

-ใช้กับการกรองน้ำเสีย สามารถลดค่า bod cod กลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำเสีย และโลหะหนักได้

-สามารถใช้กรองน้ำ บาดาล น้ำประปา สระว่ายน้ำ น้ำในระบบอุตสาหกรรม และน้ำเสียได้ดี รวมถึงระบบการผลิตน้ำประปา

-สารกรองแก้วมีอายุการใช้งานที่ยาวนานปกติ มักมีอายุการใช้งาน 8-10 ปี

-ลดพลังงานปริมาณน้ำในการทำความสะอาดสารกรอง หรือการ back wash

ข้อเสียในการเลือกใช้สารกรองแก้ว

-ราคาที่ค่อนข้างสูงแต่คุ้มค่าในการลงทุนและคืนทุนในเวลาอันรวดเร็ว

 

Visitors: 108,122