SEGA WATER เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำใช้ในโรงงาน บำบัดน้ำดี น้ำเสียโรงงาน

TEL 081-7324464 / 081-1707576

E-MAIL :segawater9@gmail.com

ID LINE:@436pxvgt

คลิก LINE เพื่อติดต่อ

โรงงานขึ้นรูปผลิตถังกรองน้ำ ประกอบเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำในโรงงาน เครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม REVERSE OSMOSIS เครื่องกรองน้ำระบบ DI ระบบRO DI ระบบผลิตน้ำโรงานอุตสาหกรรมด้วยเครื่อง EDI เครื่องกรองน้ำอ่อนระบบ SOFTENER WATER ถังกรองน้ำSOFT ซอฟเทนเนอร์ กรองหินปูน เครื่องกรองระบบ UF อุตสาหกรรมโรงงาน ULTRAFILTRATION ระบบทำน้ำผลิตน้ำประปา ระบบกรองน้ำบาดาลขนาดใหญ่ กำจัดตะกรัน สนิมหินปูน กรองน้ำทะเล น้ำกร่อย ถังกรองทราย คาร์บอน เรซิ่น และงานระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงงานออกแบบ ติดตั้งรับทำอควาเรียม

เครื่องกรองระบบน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

Visitors: 108,123