เครื่องผลิตน้ำระบบ EDI Electrodeionization CEDI

ระบบน้ำ EDI(Electrodeionization) และCEDI

หลักการทำงานของเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ EDI(Electrodeionization) และCEDI  จะมีขั้วลบ Cathode และขั้วบวก Amode โดยการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงDC เพื่อแยกสารประจุบวก และประจุลบในน้ำซึ่งสารเหล่านี้จะวิ่งไปหาขั้วฝั่งขั้วบวกและลบ ซึ่งมีแผ่นเมมเบรนประจุบวก(Cation) และแผ่นเมมเบรนประจุลบ(Anion) วางสลับกันเป็นชั้น มีการปล่อยกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่แผ่นเมมเบรน Caion Membrane จะยอมให้แร่ธาตุประจะบวกวิ่งผ่าน ในขณะที่ Anion Membrane จะยอมให้แร่ธาตุประจุลบวิ่งผ่าน และน้ำที่มีค่าสารละลายสูงก็จะไหลรวมกันในช่องของ Brine ที่เป็นส่วนน้ำทิ้ง ซึ่งการที่แร่ธาตุหรือประจุจะวิ่งเข้าหาขั้วบวกและลบจะใช้เรซิ่นเป็นเสมือนสะพานเชื่อม  ท้ายสุดน้ำที่ดันเข้าระบบก็จะกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ซึ่งถูกกำจัดแร่ธาตุหรือสารละลายจนหมดกลายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม

 

ข้อดีของการใช้เครื่องผลิตน้ำระบบ EDI(Electrodeionization) และCEDI 

1.ประหยัดเวลาในการที่จะต้องมาล้างสารกรองน้ำระบบ DI หรือ Mixbed Tank 

2.ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการใช้เคมี กรดและด่างสำหรับฟื้นฟูประสิทธิภาพเม็ดเรซิ่น

3.ไม่เพิ่มภาระระบบบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงาน

4.ประหยัดเวลาในการดูแลระบบผลิตน้ำ

5.การทำงานจะสามารถได้ค่าน้ำที่ต้องการค่อนข้างเสถียร 

Visitors: 104,783