ระบบUltrafiltration(UF)/อัลตร้าฟิลเตรชั่น ซิสเต็ม

ระบบ UF (Ultrafiltration)อุตสาหกรรม 

ระบบ อัลตร้าฟิลเตรชั่น ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบultra filtration system ด้วยความระเอียดในการกรองน้ำถึง 0.01ไมครอน สามรถกรองน้ำที่มีความขุ่น มากกว่า 20 ntu กรองน้ำจากน้ำผิวดิน แม่น้ำ ลำคลอง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและเพื่อรีไซเคิล Reuse water นำน้ำรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ปล่อยทิ้งน้ำ ให้มีความใสเทียบเท่ากับน้ำประปา 

 

ด้วยระบบยูเอฟUF(Ultrafiltration)อัลตร้าฟิลเตรชั่น เป็นเทคโนโลยีการกรองน้ำด้วยไส้กรองเมมเบรนUF จึงทำให้การใช้งานสะดวกและง่ายในการดูแลรักษา

Visitors: 88,590