เครื่องกรองน้ำโรงงาน ระบบกรองน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตน้ำดื่ม

SEGA WATER รับออกแบบ ติดตั้ง เครื่องกรองน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบ RO เครื่องผลิตน้ำดื่มระบบ RO ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่

เครื่องกรองน้ำโรงงาน
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ที่ใช้ในโรงงานระบบ RO และระบบอื่นๆ มีความแตกต่างจากเครื่องกรองน้ำใช้ภายในที่พักอาศัย โดยมีขนาดใหญ่ การใช้น้ำในโรงงานมีปริมาณค่อนข้างมาก จุดประสงค์ในการนำน้ำมาใช้น้ำมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตแต่ละสินค้า เพราะฉะนั้นการปรับปรุงคณภาพน้ำจึงต้องใช้ระบบกรองน้ำสำหรับอุตสาหกรรม ที่หลากหลาย เช่นการกำจัดแร่ธาตุในน้ำของโรงงาน ที่ทำเกี่ยวกับ เซมิคอนดักเตอร์ ที่ต้องการน้ำบริสุทธ์มาใช้งานในการล้างแผ่น PCB ระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม RO เป็นตัวหลักในกการออกแบบ รวมถึงระบบผลิตน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ระบบ DI EDI UF และระบบ SOFTENER
ส่วนน้ำอุปโภค บริโภค สำหรับครัวเรือน เราสามารถนำน้ำมาใช้ได้โดยต้องได้ตามค่ามาตรฐานน้ำประปา และตามค่ามาตรฐานน้ำดื่ม ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อนำน้ำมาใช้ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำเช่นน้ำประปา น้ำผิวดิน หรือน้ำมาบาดาล ความซับซ้อนในการออกแบบระบบกรองน้ำอาจไม่มากเท่ากับระบบน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 เครื่องกรองน้ำดื่มอุตสาหกรรม
โรงงงานผลิตน้ำดื่ม ที่ผลิตน้ำดื่มในประเทศส่วนใหญ่ มักจะใช้เครื่องกรองน้ำดื่มโดยใช้เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม RO เป็นหลัก เนื่องจากการลงทุนในเครื่องกรองน้ำระบบ RO ขณะนี้มีราคาไม่สูง การดูและรักษาเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรมง่าย โดยอะไหล่ของเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม หาได้ค่อนข้างง่าย และคุณภาพน้ำที่กรองออกมาจะค่อนข้างดี สามารถที่จะส่งตรวจ อย.ได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมของผู้ประกอบการโรงน้ำดื่มเป็นอย่างมาก
 
 เครื่องผลิตน้ำระบบ RO คืออะไร
กรองน้ำได้อย่างไร?
ระบบน้ำ RO(Reverse Osmosis) คือการกรองน้ำด้วยการดันน้ำผ่านไส้กรอง Membrane เป็นกระบวนการดันน้ำต้านระบบ Osmosis ในธรรมชาติ ซึ่งไส้กรอง membrane ro มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองโลหะหนัก แร่ธาตุต่างๆที่ปนเปื้อนในน้ำได้ถึง 95% รวมถึงเชื้อโรคในน้ำ เช่นพวก ไวรัส และแบคทีเรีย ต่างๆ ได้แก่ เชื้ออิโคไล โคลิฟอร์ม และอื่นๆ เครื่องกรองน้ำระบบ RO จึงนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
ชุด PRETREATMENT หรือชุดปรับสภาพน้ำก่อนเข้าระบบ RO
น้ำที่เข้าสู่กระบวนการกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม เพื่อผ่านไส้กรอง Memrane RO ชนิดใช้กรองน้ำจืด ปกติจะมีค่าความใสเทียบเท่ากับน้ำประปา ค่าสารละลายรวมในน้ำหรือค่า TDS ไม่เกิน 4,000 มก./ลิตร ค่า สนิม หินปูน ค่าคลอรีนหลงเหลือในน้ำ(Residual Chlorine)ซึ่งค่าเหล่านี้เราสามารถกำจัดได้โดยใช้ถังกรองน้ำดังต่อไปนี้
 
1.เครื่องกรองความขุ่นในน้ำ ระบบ UF Ultrafiltration โดยไส้กรอง Uf มีความละเอียดถึง 0.01 ไมครอน สามารถกำจัดความขุ่นในน้ำ ลดค่า SDI ในน้ำ และยังเป็นการรักษาไส้กรอง Membrane RO ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีอีกด้วย นิยมใช้กับระบบ RO กรองน้ำทะเล เนื่องจากไส้กรองเมมเบรนกรองน้ำทะเลมีราคาค่อนข้างสูงหากเกิดการอุดตัน
2.ถังกรองตะกอน ปกติจะใช้ทรายกรองน้ำ แอนทราไซต์ สารกรองแก้ว สามารถดักตะกอนในน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า 20 ไมครอน
3.ไส้กรองตะกอนหยาบ โดยจะเรียกว่าไส้กรอง Bigblue หรือบรรจุไส้กรองในถังกรอง Keystone วัสดุไส้กรองผลิตจาก โพลีพร๊อพโพลีน หรือไส้กรอง PP ซึ่งมีความละเอียด 5 ไมครอน
4.ถังกรองคาร์บอน บรรจุสารกรอง Activated Carbon ใช้สำหรับดักคลอรีนที่หลงเหลือในน้ำ วัสดุผลิตจากกะลาปาล์ม และถ่านหิน โดยวัดค่าการดูดซับที่มากกว่าจากค่า IOD NO.
5.ถังกรองสนิมเหล็ก เพื่อกำจัดค่าเหล็ก และแมงกานีสในน้ำ ที่เกินมาตรฐานน้ำประปา สารกรองที่ใช้จับปะจุ ได้แก่ สารกรองแมงกานีสกรีนแซนด์ แมงกานีสซีโอไลท์ สารกรอง BIRM เป็นต้น
6.ชุดถาดเติมอากาศ Aerator ใช้สำหรับกรองน้ำบาดาลที่มีค่าเหล็กค่อนข้างสูงซึ่งถังกรองสนิมเหล็กมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการดักจับได้ บางครั้งอาจใช้ คลอรีน หรือโอโซนช่วยในการทำปฏฺิกิริยา Oxidation ซึ่งทำให้ตะกอนสนิมเหล็กแยกตัวออกจากน้ำ
7.ถังกรองหินปูนในน้ำ หรือถังกรองน้ำระบบ Softener เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ผลิตน้ำอ่อน โดยใช้สารกรอง Cation Resin ดักจับธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โดยการแลกเปลี่ยนปะจุ อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดตะกรันหินปูนจับที่ไส้กรอง Membrane RO
8.การใช้น้ำยา Anti-Scale แทนการใช้เรซิ่นดักจับหินปูนในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
 
 เครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีขนาดเท่าไหร่บ้าง?
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม RO ขนาดเล็ก ขนาด 3000 ลิตรต่อวัน(ราคาเครื่องกรองขึ้นอยู่กับวัสดุ ยี่ห้อที่ใช้ประกอบเครื่องกรองน้ำระบบ RO)
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม RO ขนาดเล็ก ขนาด 6000 ลิตรต่อวัน(ราคาเครื่องกรองขึ้นอยู่กับวัสดุ ยี่ห้อที่ใช้ประกอบเครื่องกรองน้ำระบบ RO)
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม RO ขนาดกลาง ขนาด 12000 ลิตรต่อวัน(ราคาเครื่องกรองขึ้นอยู่กับวัสดุ ยี่ห้อที่ใช้ประกอบเครื่องกรองน้ำระบบ RO)
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม RO ขนาดใหญ่ ขนาด 24000 ลิตรต่อวัน(ราคาเครื่องกรองขึ้นอยู่กับวัสดุ ยี่ห้อที่ใช้ประกอบเครื่องกรองน้ำระบบ RO)
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม RO ขนาดใหญ่ ขนาด 48000 ลิตรต่อวันขึ้นไป(ราคาเครื่องกรองขึ้นอยู่กับวัสดุ ยี่ห้อที่ใช้ประกอบเครื่องกรองน้ำระบบ RO)
 
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม และการออกแบบระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
การกรองน้ำสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในการนำน้ำไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมีการออกแบบผิดพลาดได้ค่าน้ำไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการจะเกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่เกี่ยวกับการผสมสี พ่นสี ที่ต้องการค่าความบริสุทธิ์ ของน้ำถึง 16-18 MegaOhm ในการผสมวัตถุดิบ หากมีการผิดพลาดในเรื่องของความบริสุทธิ์ของน้ำ ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพ่น หรือชุบสี จะมีการผิดเพี้ยนของสี ในระหว่างการเก็บสต๊อกระหว่างรอการจัดส่ง ซึ่งไม่ได้สีตามที่กำหนดไว้เป็นต้น 
 การออกแบบเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีขั้นตอนการออกแบบดังนี้
1.ทราบที่มาของแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยมีผลวิเคราะห์น้ำเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ
2.สรุปคุณภาพน้ำที่ต้องการว่ามีค่าน้ำที่ต้องการใช้เป็นอย่างไร และอัตราการใช้น้ำที่ต้องการในแต่ละวัน
3.ขั้นออกแบบระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยดูงบประมาณเป็นส่วนประกอบ
4.สำรวจพื้นที่ แหล่งน้ำที่จะนำมาปรับปรุงคุณภาพ โดยดูระบบน้ำเดิมในโรงงานที่ลูกค้ามีอยู่ เพื่อวางระบบน้ำให้สอดคล้องกับระบบที่มีอยู่
5.เขียนแบบ และทำรายละเอียดของระบบอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบกับผู้ใช้งาน
 
ระบบผลิตน้ำที่ใช้สำหรับการกรองน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีดังนี้
1.ระบบผลิตน้ำประปา เป็นการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งเป็นการผลิตน้ำประปาด้วยระบบตกตะกอน จากถังตกตะกอนและสารเคมีช่วยเร่งตะกอน และระบบ Ultrafiltration หรือระบบ UF
2.ระบบกรองน้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำสำคัญแหล่งหนึ่งที่สามารถนำมาใช้งานได้ ส่วนใหญ่น้ำบาดาลมักมีปัญหา เรื่องของ สนิมเหล็ก ค่าหินปูน กร่อย เค็ม และค่าสารละลายรวมสูง ซึ่งต้องกำจัดออกด้วยเครื่องกรองชนิดต่างๆ
3.ระบบ Ultrafilration หรือ ระบบ UF เป็นการกรองน้ำด้วยไส้กรองเมมเบรน ด้วยความละเอียดของไส้กรอง 0.01 ไมครอน สามารถกรองอนุภาค คอลลอยด์ รวมถึง เชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส และแบคทีเรีย ได้ 100%
4.ระบบ Softener หรือระบบผลิตน้ำอ่อน คือการกรองน้ำที่มีความกระด้างสูง(Total Hardness) มีตะกรัน หินปูนใน้ำ เกินมาตรฐานที่กำหนด สามารถใช้สารกรอง cation เรซิ่นที่ดักจับ ค่าแคลเซียม แมกนีเซียมในน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดหินปูนในน้ำได้
5.ระบบ RO เป็นระบบกรองน้ำโดยใช้ไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดมากกว่าระบบ UF และ MF ไส้เมมเบรน RO มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถดักจับ แร่ธาตุ ได้ถึง 95%และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำ ได้ถึง 100%
6.ระบบ DI Deionized System หรือระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ กรองน้ำโดยใช้ เม็ดเรซิ่น cation resin/anion resin ดักจับไอออน หรือแร่ธาตุในน้ำเทียบเคียงกับน้ำกลั่น มักใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความบริสุทธิ์ของน้ำสูง
7.ระบบ EDI Electrodeionization System เป็นการทำงานคล้ายกับระบบ DI แต่ใช้กระแสไฟฟ้า ที่มีขั้วปะจุบวก กับลบ ดักจับไอออนปะจุ บวกและลบ โดยใช้เม็ดเรซิ่นเป็นสะพานเชื่อมให้ ไอออนบวกและไอออนลบ วิ่งเข้าหาขั้วปะจุฝั่งตรงกันข้าม เป็นการทำน้ำบริสุทธิ์อีกแบบหนึ่ง 
 
เครื่องกรองน้ำระบบ RO อุตสาหกรรม 3000 ลิตรต่อวัน
เครื่องกรองน้ำระบบ RO อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก 6000 ลิตรต่อวัน
เครื่องกรองน้ำระบบ RO อุตสาหกรรม ขนาดกลาง 12000 ลิตรต่อวัน
เครื่องกรองน้ำระบบ RO อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 24000 ลิตรต่อวัน
เครื่องกรองน้ำระบบ RO อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 48000 ลิตรต่อวัน
เครื่องกรองน้ำระบบ RO อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 3 คิวต่อชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำระบบ RO อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่
Visitors: 108,121