เครื่องกรองน้ำระบบ Ultrafiltration(UF)/อัลตร้าฟิลเตรชั่น ซิสเต็ม

เครื่องกรองน้ำระบบ UF (Ultrafiltration)อุตสาหกรรม 

ระบบ อัลตร้าฟิลเตรชั่น ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบultra filtration system ด้วยความละเอียดในการกรองน้ำถึง 0.01ไมครอน สามารถกรองน้ำที่มีความขุ่น มากกว่า 20 ntu กรองน้ำจากน้ำผิวดิน แม่น้ำ ลำคลอง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและเพื่อรีไซเคิล Reuse water นำน้ำรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ปล่อยทิ้งน้ำ ให้มีความใสเทียบเท่ากับน้ำประปา 

 

ด้วยระบบยูเอฟUF(Ultrafiltration)อัลตร้าฟิลเตรชั่น เป็นเทคโนโลยีการกรองน้ำด้วยไส้กรองเมมเบรนUF จึงทำให้การใช้งานสะดวกและง่ายในการดูแลรักษา

เครื่องกรองน้ำระบบ UF อุตสาหกรรม ระบบ UF ขนาดใหญ๋ สำหรับโรงงาน ระบบUltrafiltration ไส้กรอง UF ขนาดใหญ่
เครื่องกรองน้ำระบบ UF อุตสาหกรรม ระบบ UF ขนาดใหญ๋ สำหรับโรงงาน ระบบUltrafiltration ไส้กรอง UF ขนาดใหญ่
เครื่องกรองน้ำระบบ UF อุตสาหกรรม ระบบ UF ขนาดใหญ๋ สำหรับโรงงาน ระบบUltrafiltration ไส้กรอง UF ขนาดใหญ่

เครื่องกรองน้ำระบบ UF(ULTRAFILTRATION) คืออะไร ทำงานอย่างไร 

เครื่องกรองน้ำระบบ UF หรือระบบ ULTRAFILTRATION เป็นการใช้แรงดันต่ำ ดันน้ำผ่านไส้กรอง membrane น่้ำสะอาดจะไหลซึมกึ่งผ่านชั้นเส้นใยของ membrane ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.01 ไมครอน (เปรียบเทียบกับเส้นผมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 ไมครอน ซึ่งเท่ากับเล็กกว่าเส้นผม 5,000 เท่า) โดยคอลลอยด์ และอนุภาคขนาดเล็กที่มีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ 300 ถึง 500,000 ดาลตัน จะไม่สามารถผ่านรูพรุนของไส้กรอง membrane รวมถีงสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง อีกทั่งเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำ เช่น สาหร่าย ปรสิต ไวรัส แบคทีเรีย จะถูกดักโดยไส้กรองน้ำ ปล่อยให้แร่ธาตุ โมเลกุลไอออนิก และสารที่มีโมเลกุลต่ำผ่านเข้าไปได้ เป็นการกรองน้ำที่ใสสะอาดและเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

การกรองน้ำด้วยระบบ UF ยังช่วยให้แร่ธาตุในน้ำยังคงอยู่ เพื่อเป็นการนำแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมอาหาร อุสาหกรรมนม โรงงานน้ำผลไม้ โรงงานน้ำตาล น้ำเชื่อม โรงแป้งมัน โรงงานผลิตน้ำดื่ม โดยเฉพาะน้ำดื่มแบบน้ำแร่ ฟาร์มปศุสัตว์ เช่นฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ฟาร์มโคนม รวมถึงการนำระบบ UF หรือระบบ ultrafiltration มาใช้ในการรีไซเคิล(recycle) น้ำ เป็นการนำน้ำเสีย กลับมาใช้ใหม่ เป็นการ reuse น้ำให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งการน้ำระบบUF มาใช้ในกระบวนการระบบผลิตน้ำประปา ที่ทดแทนการผลิตน้ำประปาแบบใช้ระบบตกตะกอนโดยใช้สารเคมีช่วยเร่งตะกอน เป็นการลดค่าเคมีและค่าพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย โดยสามารถนำน้ำที่มีความขุ่นมากกว่า 20 NTU จนถึง 300 NTU มาผลิตน้ำประปา จากแหล่งน้ำต่างๆ เช่นแม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ บ่อบัดบัดน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการการบำบัดแล้วเป็นต้น

การนำระบบ ULTRAFILTRATION มาใช้ในกระบวนการกรองน้ำสำหรับฟาร์มสุกร เพื่อกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้ออหิวาต์ของสุกร ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

โดยเชื่ออหิวาต์หมู ที่ระบาดอยู่เป็นเชื้อไวรัส มีชื่อว่า Pestivius มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 นาโนเมตร(Nannometer,nm)หรือประมาณ 0.04 ไมครอน ขณะที่ไส้กรอง UF มีความละเอียด 0.01 ไมครอน ซึ่งสามารถกรองเชื้อโรคนี้ได้ ก่อนที่จะนำน้ำไปใช้ในฟาร์มสุกร เป็นการป้องกันเชื้อโรคอหิวาต์หมู ที่กำลังระบาดในฟาร์มสุกรได้ดี 

ข้อดีของการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ UF(Ultrafiltration)อุตสาหกรรม

สำหรับโรงงาน และใช้ผลิตน้ำประปา ระบบ Recycle Water นำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

1.ระบบ Ulrafiltration สามารถกรองอนุภาค คอลลอยด์ ในน้ำที่มีความของแข็งแขวนลอยได้โดยอนุภาคเหล่านี้ไม่สามารถหลุดลอดผ่านรูพรุนของไส้กรองเมมเบรนซึ่งมี ความละเอียด 0.01 ไมครอน ไปได้ เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่มีความขุ่นตั้งแต่ 5 NTU ขึ้นไปสามารถกรองให้ใสได้

2.ด้วยความละเอียดของไส้กรองสามารถดักเชื้อโรคในน้ำได้ดี เช่น ไวรัส แบคทีเรีย อาทิเชื้อ อีโคไล โคลิฟอร์ม จึงเหมาะที่จะใช้สำหรับกรองด้วยระบบ UF เป็นน้ำดื่ม อย่างเช่นโรงงานผลิตน้ำดื่มนำไปใช้กรองในระบบผลิตน้ำแร่เป็นต้น อีกทั้งยังคงรักษาแร่ธาตุในน้ำที่มีประโยชน์สำหรับการดื่มน้ำได้อีกด้วย เพราะรบบ UF กรองแต่สิ่งสกปรก และเชื้อโรคในน้ำแต่ไม่ได้กรองแร่ธาตุที่จำเป็นในน้ำออก

3.การที่ไส้กรอง เมมเบรน UF ใช้แรงดันในการดันน้ำค่อนข้างต่ำ จึงสามารถประหยัดพลังงานในการใช้กระแสไฟ มากกว่าระบบกรองแบบ RO

4.ระบบ UF ที่ใช้สำหรับนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาผิวดิน สามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีช่วยตกตะกอน ในการผลิตน้ำแบบประปาแบบใช้ถังตกตะกอน พลังงานไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่ในการติดตั้งระบบไปอย่างมาก

5.การใช้ระบบ uf สำหรับการรีไซเคิลน้ำหรือการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามรถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรน้ำ

6.การใช้งานและการดูแลไม่ได้มีความซับซ้อนมาก โดยบริษัทจะทำการติดตั้งโปรแกรมในการล้างไส้กรองเมมเบรน UF ให้กับทางลูกค้าก่อนส่งมอบงาน

7.ใช้งานได้ดีสำหรับระบบฟาร์ม เป็นการกรองน้ำผิวดิน เพื่อสำหรับการกินน้ำของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม โดยปราศจากเชื้อโรคในน้ำอันเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อของสัตว์

8.การใช้งานคู่กับระบบ RO เป็นชุด Pre-Treatment ก่อนเข้าเมมเบรนเป็นการยืดอายุเมมเบรน RO เป็นอย่างมาก 

9.เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่นอุตสาหกรรมการผลิตนม เครื่องดื่ม อาหารต่างๆเป็นต้น 

 ข้อเสียและการพึงระวังของการติดตั้งระบบกรองแบบ UF

1.ในกระบวนการกรองน้ำดื่มของโรงงานน้ำดื่ม หากต้องการใช้ระบบ UF จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตั้งต้นก่อน เพราะว่าบางทีอาจมีแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำซึ่งเป็นโทษอาทิจำพวกโลหะหนักเกินมาตรฐานน้ำดื่มก็เป็นได้ เนื่องจากว่าไส้กรองเมมเบรนของ UF ไม่สามารถกรองแร่ธาตุในน้ำออกได้ 

2.หากใช้ในระบบผลิตน้ำประปาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความขุ่นของน้ำ จะต้องมีการปรับการล้างไส้เมมเบรน UF ด้วยเคมีให้พอเหมาะ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ไส้กรองเกิดความเสียหายได้

3.ต้องหมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอ อาทิ แรงดัน และอัตราการกรองของไส้กรอง และการทำความสะอาดไส้กรองอย่างถูกวิธี มิเช่นนั้นไส้กรองอาจเกิดความเสียหายได้

 น้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำ UF ดื่มแล้วปลอดภัยไหม? 

เรานำน้ำที่ใช้ระบบกรองแบบ Ultrafiltration มาทำผลิตเป็นน้ำประปา เพื่อมากรองความขุ่นให้มีความใสเทียบเท่ากับน้ำประปา โดยที่แหล่งน้ำดิบ ไม่มีสารปนเปื้อนอะไรที่เป็นอันตราย เช่นโลหะหนัก เป็นต้น และมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบางส่วน น้ำที่กรองเป็นน้ำประปาด้วยเครื่องกรองน้ำ UF สามารถที่จะดื่มได้เลยโดยปลอดภัยจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายจากคนแน่นอน เช่นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย อิโคไล และโคลิฟอร์ม ซึ่งทำให้เกิดท้องเสีย 

สรุปเราสามารถนำเครื่องกรองน้ำระบบ UF มาติดตั้งใช้งานในบ้าน และโรงงานผลิตน้ำดื่มต่างๆ รวมถึงโรงน้ำแข็ง โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จึงนิยมระบบ Ultrafiltration มาใช้งาน

เมมเบรน UF(UF Memrane) ทำจากวัสดุอะไร

ทำจากวัสดุเมมเบรนดั้งเดิมคือเซลลูโลสอะซิเตต แต่ปัจจุบันมีการใช้โพลีเมอร์สังเคราะห์หลายชนิด เช่น โพลีอะคริโลไนไตรล์และโพลีซัลโฟน pvdf

 
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Recycle Water & Reuse น้ำ
เครื่องกรองน้ำระบบ UF สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ เช่าฟาร์มหมู ฟาร์มเลี้ยงไก่
เครื่องกรองน้ำระบบ UF กรองน้ำดื่ม
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
เครื่องกรองน้ำระบบ UF ระบบ Ultrafiltration
ไส้กรอง Membrane UF ขนาดใหญ่
ไส้กรอง Membrane UF ขนาดใหญ่
ไส้กรอง Membrane UF ขนาดใหญ่
Visitors: 108,119