ถังตกตะกอน SEDIMENTATION TANK

THAIUNION WATER โรงงานผลิตถังตกตะกอน(Sedimentation Tank) รับออกแบบ ติดตั้ง ถังตกตะกอนทุกแบบ แบบ Solid Contact Clarifier Tank แบบ Pulsator แบบ Pressure Type  Vaccuum Type ทั้งแบบกลม และแบบเหลี่ยม ถังตกตะกอนแบบ Jet Clarifier Tank ถังตกตะกอนแบบใช้ Tube Setltler แผ่นช่วยตกตะกอน เช่นแบบ Lamella ถังตกตะกอนแบบใช้ใบกวาดตะกอน Sludge Scrapper ถังตกตะกอนสำหรับผลิตน้ำประปา รียูสน้ำ ถังตกตะกอนออกแบบสำหรับบำบัดน้ำเสีย วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีทั้งแบบเหล็ก คอนกรีต หรือ คอมโพสิต

ถังตกตะกอนแบบต่างๆ

Visitors: 108,121