• เครื่องกรองน้ำRO 3,000 LPD และชุดCIP
  1.00 ฿
 • เครื่องกรองน้ำRO 6,000 LPD และชุดCIP
  1.00 ฿
 • เครื่องกรองน้ำRO 12,000 LPD และชุดCIP
  1.00 ฿
 • เครื่องกรองน้ำRO 18,000 LPD และชุดCIP
  1.00 ฿
 • เครื่องกรองน้ำRO 24,000 LPD และชุดCIP(Reverse Osmosis System)
  1.00 ฿
 • เครื่องกรองน้ำRO 30,000 LPD และชุดCIP(Reverse Osmosis System)
  1.00 ฿
 • เครื่องกรองน้ำRO 36,000 LPD และชุดCIP(Reverse Osmosis System)
  1.00 ฿
 • เครื่องกรองน้ำRO 48,000 LPD และชุดCIP(Reverse Osmosis System)
  1.00 ฿
Visitors: 100,590